Projekt nawadniania ogrodu stanowi bardzo ważny proces mający na celu poprawę funkcjonowania nawadniania naszego ogrodu. Jest on niezbędny jeżeli chcemy podnieść standard i jakość naszych narzędzi, a co za tym idzie wzrostu roślin. Już samo działanie pod tym kątem jest bardzo ważne  w kontekście przyszłości naszego ogrodu. Jego prawidłowe funkcjonowanie jest uzależnione od bezproblemowo i bezbłędnie działającego systemu nawadniającego. Mając na względzie dbałość i estetyczny wygląd naszego ogrodu musimy z całą pewnością zainwestować w jego odpowiednie nawadnianie.

Projekt nawadniania ogrodu

Pomiar ciśnienia to siła jaką wywiera woda na daną powierzchnię. Jednostką ciśnienia jest bar. Do zmierzenia ciśnienia służy manometr. Musi on zostać przymocowany do ujęcia wody. Żeby pomiar był wiarygodny i miarodajny wszystkie zawory na działce czy posesji muszą być zamknięte.

Jeżeli chcemy zaprojektować nawadnianie ogrodu musimy uwzględnić ciśnienie. W tym wypadku wody. Prawidłowe ciśnienie do funkcjonowania systemu nawadniania w ogrodzie (znajdującym się na tej samej posesji co dom, bądź innym) wynosi minimalnie 2,5 bar. W przypadku gdy wynosi ono powyżej 4 bar konieczny jest montaż regulatora ciśnienia. Nie sugerujmy się przy tym maksymalnymi możliwościami urządzenia (czyli jakie maksymalne ciśnienie pompa może wygenerować), ale realnymi.

Jak zrobić nawadnianie ogrodu?

Aby prawidłowo zaprojektować nawadnianie ogrodu konieczne jest sporządzenie właściwego planu instalacji, a co za tym idzie szczegółowe wyrysowanie planu działki. W tym celu na planie musi znaleźć się obrys domu, powierzchni utwardzonych, nasadzeń drzew, krzewów, kształtu rabat i żywopłotów. W przypadku różnic pomiędzy terenem wynoszących więcej niż 0,5 metra konieczne jest zaznaczenie kierunku spadku i skarpy. Plan musi być uzupełniony o inne elementy naszego ogrodu, np. mała architektura, wiaty, cienniki, altany, place zabaw, tarasy, itd. Uwzględniając powstały w skali plan, musimy podzielić obszar na strefy mające w miarę regularny kształt zależnie od warunków nasłonecznienia ogrodu. Co w pełni zrozumiałe, czas w którym murawa może schnąć będzie dłuższy w miejscu zacienionym, a krótszy w bardziej nasłonecznionym.

Projekt systemu nawadniania

Dokonując wyboru rurociągów musimy uwzględnić konkretną sekcję. Oznacza to, że średnica rury powinna być tym większa, im większe są wymagania danej sekcji. Należy złączyć zraszacze w obrębie jednej strefy oraz doprowadzić rurę do konkretnego elektrozaworu. W celu redukcji straty ciśnienia oraz w związku z długością rurociągu musi on zostać zamknięty w pętlę hydrauliczną. Wskazany jest montaż zraszaczy na elastycznych podłączeniach, nie zaś na rurze, która bezpośrednio doprowadza wodę. Poprzez zastosowanie elastycznych podłączeń wyeliminowane zostaje mechaniczne uszkodzenie głowic.

Projekt nawadniania trawnika

Jeśli dobraliśmy i rozplanowaliśmy już ogólnie główne elementy systemu, możemy dokonać wyboru odpowiedniego sterownika na konkretną liczbę sekcji. Dzięki temu będziemy w stanie wykonać obliczenia czasu nawadniania ogrodu dla każdej z sekcji. Jeżeli przyjmiemy, że zapotrzebowanie wodne dla roślin wynosi 5mm na dzień, to w takim przypadku wyliczona wysokość opadu (wydatku) w stosunku do zapotrzebowania wodnego roślin pomnożona przez 60 minut daje nam dzienny czas nawadniania ogrodu na danej sekcji. Należy pamiętać, że czas nawadniania ogrodu może być modyfikowany zależnie od nasłonecznienia. Jeżeli znamy już wartość głównych elementów systemu, czyli zraszaczy, rur, elektrozaworów, sterownika, wyłącznika nawadniania, studzienki itp., wówczas możemy sporządzić kosztorys całej inwestycji.

Jak zrobić nawadnianie w ogrodzie?

Podczas projektowania sekcji kierujmy się podstawowymi zasadami podziału takimi jak: zraszacze i linie kroplujące powinny znajdować się na osobnych sekcjach; zraszacze rotacyjne i statyczne powinny znajdować się na osobnych sekcjach (wyjątek stanowi zraszacz 5000 z dyszami MPR i zraszacze statyczne z dyszą rotacyjną R-VAN); należy w obrębie jednej sekcji zrzeszać urządzenia o podobnej lub dostosowanej do siebie dawce opadowej np. zraszacze z dyszami VAN oddzielnie, zraszacze z dyszami MPR i HE-VAN razem itp.; w sekcjach zraszaczy rotacyjnych należy pamiętać o dopasowaniu dysz w obrębie jednej sekcji; należy trzymać się ustalonych we wstępnej koncepcji granic stref wynikających ze stopnia nasłonecznienia ogrodu; nie zaleca się łączenia urządzeń występujących na dwóch różnych strefach; zaleca się natomiast rozdzielenie sekcji linii kroplującej osobno na rośliny wodolubne i niewymagające, aby lepiej dopasować czas nawadniania trawnika konkretnych partii nasadzeń.

Jak obliczyć wydajność pompy do zraszaczy?

Przepływ to ilość wody dostarczona w danej jednostce czasu. Jednostką przepływu jest metr sześcienny na godzinę lub litry na godzinę. Aby zmierzyć przepływ należy pod źródło wody podstawić naczynie o znanej objętości jednocześnie mierząc czas w jakim się napełniło (np. 10 l wiadro).

Pomiar wydajności źródła może zostać wykonany również za pomocą wodomierza. Wartość wydatku jednostkowego z ujęcia wody otrzymamy dzieląc objętość wody przez czas pomiaru przepływu. Objętość wody to różnica wskazań wodomierza przed i po pomiarze. Otrzymany wynik wyrażamy w litrach na sekundę (l/s) lub w metrach sześciennych na sekundę (m3/s) w zależności od jednostek wyskalowanych na wodomierzu. Aby móc przeliczyć je na inne jednostki należy pamiętać: 1m3 = 1000 dm3 = 1000 l ; 1 godz. = 60 min. = 36000 s

Ile zraszaczy na jednej sekcji?

Wybór zraszaczy powinien odbywać się w oparciu o dane znajdujące się w katalogu danego producenta. To w nim znajdują się także informacje na temat wydajności danej dyszy oraz zasięgów  jakie może ona osiągnąć.

Jeżeli dokonaliśmy już wstępnego wyboru zraszaczy, jak również dysz,musimy urządzenia te rozmieścić na planie. Najlepszym wariantem jest rozmieszczenie urządzeń posadowieniem promień w promień (chodzi tutaj o to, aby na końcu zasięgu jednego z urządzeń znajdowało się drugie z nich). Pamiętajmy o tym, aby umieszczać spryskiwacze w narożnikach. Planując rozmieszczenie urządzeń możemy kierować się zasadą w myśl, której każde z miejsc musi zostać podlane przez co najmniej dwa zraszacze. Według producentów najlepszym rozwiązaniem jest rozmieszczenie urządzeń na planie trójkąta lub kwadratu.

Projektując nawadnianie naszego ogrodu uwzględnijmy: typ instalowanych zraszaczy; rodzaj linii kroplującej; ustalenie miejsca ich lokalizacji; zsumowanie wydatków wody poszczególnych urządzeń nawadniających; podział na sekcje nawodnieniowe; dobór rur i zaworów; wybór sterownika i określenie czasu nawadniania; zestawienie materiałów i kosztorys.

System nawadniania ogrodu do samodzielnego montażu

Kiedy mamy już zaplanowane miejsca montażu wszystkich urządzeń, musimy podzielić je na sekcje nawadniające. Kierujmy się przy tym zaleceniami producenta oraz wydajnością względem źródła wody. Aby odpowiednio i skutecznie ustalić ilość zraszaczy na sekcję, należy zsumować wydatki urządzeń jednego typu, czyli np. łączny wydatek na zraszacze statyczne z dyszą VAN lub na wszystkie zraszacze 3504. Wtedy wynik, który otrzymamy musimy odnieść do możliwości naszego źródła wody.

Zanim zajmiemy się projektowaniem instalacji, musimy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników związanych z wyborem: rodzaju sterowania (czy montujemy zawory ręczne czy stawiamy na automatykę?); rodzaju sterownika (czy sterownik ma być zasilany prądem czy na baterie?); miejsce zainstalowania sterownika; umieszczenie skrzynki zaworowej bądź zaworów bez skrzynki (na terenie zewnętrznym czy w pomieszczeniu?); sposobu odwodnienia na zimę (do wyboru: zawory spustowe, odwodnienie grawitacyjne lub odpowietrzanie za pomocą sprężarki); możliwość instalacji wyłącznika nawadniania; preferencji dotyczących typu i producenta urządzeń.

W przypadku braku posiadania manometru powinniśmy zapytać o ciśnienie wody w przedsiębiorstwie wodociągowym dla naszej miejscowości. Możemy także poprosić o pomoc profesjonalną firmę instalacyjną. Przepływ znajduje się na rachunku za wodę. Również w dokładnym obliczeniu przepływu może pomoc profesjonalna firma ogrodnicza.

Domowy system nawadniania kropelkowego

Mając już sporządzony plan oraz uwzględnieniu wstępnych ustaleń musimy opracować wstępną koncepcję instalacji nawodnieniowej. Jesteśmy zobligowani określić w niej pożądaną długość promienia zraszaczy, jak również wyznaczyć potencjalne miejsca, w których miałaby zostać zastosowana linia kroplująca lub kroplowniki. Informacja, którą uzyskamy na temat promieni, ułatwi nam wybór właściwych urządzeń.

Jeśli nasz ogród jest w kształcie wymagającym użycia zraszaczy mających promień poniżej 6 m musimy odpowiednio dobrać spryskiwacze z grupy urządzeń statycznych. Jeżeli nasz trawnik ma nieregularny kształt, to wówczas warto zastosować dysze regulowane do zraszaczy. Można z nich bowiem utworzyć dowolny kąt poziomy.

Istnieje także możliwość, że nasz ogród jest większych rozmiarów. Wtedy musimy zastosować zraszacze o promieniu ponad 6 m z grupy urządzeń rotacyjnych.

Czas, by Twój ogród kwitł bez względu na pogodę! Odkryj, jak zaprojektować efektywny system nawadniania ogrodu i ciesz się pięknem roślin przez cały sezon! Sprawdź teraz nasze wskazówki i zapewnij swojemu ogrodowi najlepszą opiekę! Skontaktuj się pod numer +48 664 345 324